فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

 

امام خمینی (ره) از نگاه اندیشمندان خارجی

رئیس جوامع اسلامى اسپانیا:
امام خمینى سبب حیات دوباره اسلام شدرئیس فدارسیون جوامع اسلامى اسپانیا با ستایش از شخصیت امام خمینى، از ایشان به عنوان عامل حیات دوباره اسلام در قرن حاضر یاد كرد.

دكتر «فرانسیسكو اسكودرو بداته‏»، رئیس فدراسیون جوامع اسلامى اسپانیا، در گفت و گو با ایرنا در مادرید گفت: چهره حیات بخش امام خمینى در جهان اسلام امرى غیر قابل اغماض مى‏باشد و ایشان یكى از بزرگترین شخصیتهاى قرن حاضر محسوب مى‏شوند.

وى افزود: انقلاب اسلامى ایران به رهبرى امام خمینى سبب بروز تحولات و دگرگونیهاى عظیم در جهان اسلام شد و وى چهره جدیدى از اسلام را ارائه كرد.

دكتر «بداته‏» یادآور شد: انقلاب ایران درس مبارزه علیه بى عدالتى و مقابله با حكومتهاى دیكتاتورى و غیر انسانى را آموخت.

رئیس فدراسیون جوامع اسلامى اسپانیا با اشاره به اینكه امام خمینى با اتكاى به سلاح ایمان به خداوند یكتا در مبارزه با رژیم پرقدرت شاه در ایران، انقلاب اسلامى را به پیروزى رساند، گفت: زندگى ایشان الگوى مناسبى براى همه مسلمانان است.

دكتر «بداته‏» مى‏افزاید: دشمنان اسلام و مسلمانان با استفاده از رسانه‏هاى ارتباطى و تبلیغاتى بر پیكر مسلمانان ضربه مى‏زنند و با انتشار اخبار نادرست و كذب و با بهره‏گیرى از حربه‏هاى نظامى و اقتصادى، كشورهاى اسلامى و مسلمانان را مورد حمله قرار مى‏دهند.

وى گفت: جهان اسلام در كنار سلاح ایمان، نیازمند سرمایه‏گذارى براى ایجاد یك تشكل خبرى و تبلیغاتى متحد است.

رئیس فدارسیون جوامع اسلامى اسپانیا فقدان اتحاد و همبستگى میان كشورهاى اسلامى و مسلمانان را عمده‏ترین عامل جدایى دانست و افزود: دنیاى اسلام به اتحاد سیاسى و اقتصادى نیز نیازمند مى‏باشد.

دكتر «فرانسیسكو اسكودرو بداته‏» در میان مسلمانان اسپانیا به نام «عبدالسلام منصور» شناخته می ‏شود.

در حال حاضر بین 450 تا 500 هزار مسلمان در اسپانیا زندگى مى‏كنند و 300 مسجد و یكصد مجمع اسلامى ثبت‏شده در وزارت دادگسترى در این كشور وجود دارد.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى ، 5/7/78

***

رئیس جامعه مسلمانان اسپانیا:
امام خمینى عامل بیدارى مسلمانان بودرئیس جامعه مسلمانان اسپانیا با تجلیل از شخصیت‏حضرت امام خمینى، از ایشان به عنوان عامل بیدارى مسلمانان در جهان اسلام یاد كرد.

«ریاج تاتارى‏» در گفت و گو با ایرنا در مادرید افزود: امام خمینى كه شخصیتى ممتاز و برجسته در جهان اسلام شناخته مى‏شود، موفق شد یك انقلاب مهم اسلامى را در ایران به پیروزى برساند.

وى گفت: پیروزى انقلاب اسلامى در ایران یك حركت‏بسیار مهم و با اهمیت‏براى جهان اسلام به حساب مى‏آید و سبب افتخار مسلمانان است.

رئیس جامعه مسلمانان اسپانیا با تمجید از مواضع و سیاستهاى رئیس جمهورى اسلامى ایران در قبال مسائل جهان گفت: تداوم این اقدامات براى آینده ایران و جهان اسلام بسیار ارزنده و مفید خواهد بود.

وى عدم همبستگى و اتحاد میان مسلمانان را یكى از عمده‏ترین مشكلات در دنیاى كنونى اسلام ذكر كرد و افزود: جهان اسلام و مسلمانان در حال گذراندن یك دوره بسیار حساس و دشوار مى‏باشند و نیازمند حركت‏به سوى اتحاد و انسجام هستند.

وى سازماندهى تبلیغات براى مقابله با توطئه‏هاى دشمنان اسلام را در جهان اسلام ضرورى خواند و خواستار بهره‏گیرى سودمند از این ابزار جهت موفقیت مسلمانان شد.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى،6/7/78.

***

یك شخصیت عراقى: نام امام خمینى با بیدارى اسلامى درهم آمیخته است‏دبیركل اتحادیه اسلامى تركمنهاى عراق از نقش امام خمینى (ره) در بیدارى مسلمانان جهان ستایش كرد.

عباس البیاتى درمصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت: نام بنیانگذار جمهورى اسلامى با بیدارى اسلامى درهم آمیخته، به طورى كه نام هر یك از آنها مكمل دیگرى شده است.

وى با اشاره به خواست جوامع اسلامى براى پیشرفت و تحول گفت: بعضى از این جوامع در این زمینه از روشهاى غربى الگو گرفتند كه با ارزشهاى اسلامى مغایرت داشت، اما امام خمینى الگویى را بوجود آورد كه توانست ارزشهاى اسلامى را با دستاوردهاى عصر كنونى سازگار سازد.

البیاتى با اشاره به اینكه على رغم گذشت دو دهه از انقلاب اسلامى، هنوز ابعاد مختلف زندگى امام خمینى ناشناخته باقى مانده است، گفت: زندگى امام خمینى كتابى است كه صفحات كمى از آن ورق خورده است.

وى تاكید كرد: این كتاب براى فراگیرى اصول انقلاب و ارزشهاى والاى انسانى باید همواره در اختیار مردم جهان و نسلهاى آینده باشد.

وى با اشاره به حمایت همه جانبه امام خمینى از مستضعفان جهان، بویژه آرمان فلسطین گفت: امام راحل چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامى، همواره از آرمان فلسطین حمایت مى‏كرد.

وى تاكید كرد: آرمان فلسطین از اصول ثابت انقلاب اسلامى است و مردم فلسطین نیز جمهورى اسلامى ایران را پشتیبانى قوى براى خود مى‏دانند.

البیاتى تاكید كرد: مردم فلسطین به دلیل حمایت جمهورى اسلامى ایران، همچنان به مبارزه خود علیه صهیونیستهاى اشغالگر ادامه مى‏دهند و فرزندان امام خمینى در جنوب لبنان همچنان صهیونیستها و مزدوران آنان را تعقیب مى‏كنند و این منطقه را به جهنمى براى آنان تبدیل كرده‏اند.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 10/7/78

***

مفتى سارایوو:
امام خمینى مسلمانان جهان را به هویت اصلى‏شان بازگرداندمفتى شهر سارایوو، مركز بوسنى هرزگوین، گفت: امام خمینى (ره) توانست‏با انقلاب اسلامى در ایران مسلمانان جهان را به اسلام و هویت اصلى شان بازگرداند.

«حسین افندى اسمائیچ‏» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى در سارایوو با بیان این مطلب افزود: انقلاب اسلامى ایران در زمانى به رهبرى امام خمینى (ره) شكل گرفت كه مسلمانان در اقصى نقاط دنیا، با غفلت، از اسلام فاصله گرفته بودند و این انقلاب آنان را بیدار كرد.

مفتى سارایوو گفت: آنچه امام خمینى (ره) در ایران انجام داد، در قرن فعلى بى‏نظیر بود و این كار بزرگ مى‏تواند پیام و سرمشقى براى كسانى باشد كه خواستار دین اسلام هستند.

وى در پایان با اشاره به اینكه دشمنان مى‏كوشند با رواج فرهنگ مبتذل خود، مسلمانان را از اسلام دور كنند، گفت: اسلام بهترین راه حل مسائل دنیاى امروز و فرداست، زیرا دینى است كه به همه نیازهاى جامعه بشرى پاسخ گفته است.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 5/7/78

***

یك مقام فلسطینى: امام خمینى كرامت و عزت را به مسلمانان بازگرداند.

احمد جبرئیل، دبیر كل جبهه خلق براى آزادى فلسطین، فرماندهى كل، گفت: امام خمینى (ره) با انقلاب اسلامى خود، روحیه انقلابى را به اسلام و عزت و كرامت را به مسلمانان بازگرداند.

جبرئیل در مصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت: بنیانگذار جمهورى اسلامى، اسلام را از انزوا نجات داد. دیدگاه مرتجعانه نسبت‏به این دین مبین را كه دشمنان در طول صدها سال ارائه كرده بودند، از میان برد و مقوله دین افیون ملتها را منسوخ كرد و اسلام را در سطح بین المللى به عنوان یك نیاز انسانى در زمینه‏هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، مادى و معنوى، مطرح كرد.

وى تاكید كرد: امام خمینى (ره) توانست جهان اسلام را از خواب بیدار كرده، به مسلمانان حیات جدیدى ببخشد.

وى افزود: امام راحل ثابت كرد كه اسلام قادر است ملتهاى مستضعف و محروم را آزاد كرده، آنان را در برابر كشورهاى استكبارى و طغیانگر به حركت درآورد.

احمد جبرئیل تصریح كرد، امام خمینى نشان داد كه اسلام در دوران كنونى یك عنصر اصلى در تحرك و مقابله مردمى با حكومتهاى ستمگر و فاسد است.

وى افزود: مسلمانان با الهام از انقلاب اسلامى و براى احقاق حق خود، در مناطق مختلف جهان، علیه حكومتهاى ستمگر شوریدند.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 12/7/78

***

مفتى قزاقستان:
امام خمینى به همه جهانیان تعلق داشت‏مفتى دینى قزاقستان با تجلیل از شخصیت والاى امام خمینى (ره) گفت: ایشان نه به ایران و دنیاى اسلام، بلكه به كلیه جهان تعلق داشت.

«ردبیك قاژى نیسان باى اولى‏» در گفت و گویى با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى با اشاره به فقدان امام خمینى (ره) اظهار داشت: وقتى عالمى مى‏میرد، در واقع جهانى مرده است.

وى افزود: من آثارى از امام خمینى (ره) رامطالعه و آن را بسیار بالا ارزیابى كرده‏ام. به همین دلیل هم در كتاب خودم با نام «ان الدین عندالله اسلام‏»، بارها به فرمایشات ایشان استناد كرده‏ام.

مفتى قزاقستان، امام خمینى (ره) را یك چهره برجسته دینى و سیاسى جهان دانست و گفت: دنیا به نیك از وى یاد كرده و خواهد كرد; زیرا او را نه تنها دنیاى اسلام، بلكه تمام جهان مى‏شناسند. من نیز به عنوان یك انسان و روحانى دینى براى او ارزش و احترام فوق العاده قائلم.

وى یادآور شد: مؤمنان مانند قطعات یك ساختمان هستند كه همدیگر را نگه مى‏دارند و امام خمینى یك چهره برجسته سیاسى مذهبى تاریخ بود كه براى وحدت مسلمانان بسیار كوشید.

مفتى قزاقستان یادآور شد، دنیا امام خمینى (ره) را مى‏شناسند و پیام وى به گورباچف كه فرمود كمونیست را باید در موزه دید، همچنان در گوشها طنین انداز است. او مبارزه با دین را شكست‏خورده دانست و اكنون نظاره‏گر عمق پیام او هستیم.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى،7/7/78

***

یك اندیشمند تاجیك:
امام خمینى معادلات رایج غرب را درهم ریخت‏یك اندیشمند مسلمان تاجیكى گفت: امام خمینى (ره) روش نوینى در نگرش به پدیده‏هاى جهان مطرح كرد.

دكتر محمد تاجیك گفت: قبل از انقلاب اسلامى رویكرد اندیشمندان ما براى تعریف كلمات ظریفى همچون آزادى، اخلاق و ورود به عرصه سیاست، به سوى مكاتب فكرى سوسیالیسم و لیبرالیسم سوق مى‏كرد.

دكتر تاجیك افزود: امام خمینى (س) معادلات رایج غربى را بر هم ریخت و با استفاده از كلمات رقیق و لطیف منحصر به فرد، واژه‏هاى دور از ذهن را تعریف كرد و براى بیان ایده‏ها، آرزوها و حرفهاى ملتش، از فرهنگ ویژه خویش استفاده كرد.

این اندیشمند تاكید كرد: امام با تعریف جدید از مقوله قدرت و تكیه بر چهره اخلاقى آن، موفق شد نیروهاى مردمى را جذب كند و با این تعریف جدید، حكومت پهلوى را زیر سؤال ببرد.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 18/7/78

***

یك نویسنده روس:
امام خمینى همواره بر پیوند انسان و خدا تاكید مى‏كرددبیر فدارسیون روسیه گفت: امام خمینى (ره) برخلاف رهبران سیاسى قرن حاضر كه هر یك داراى استعدادى خاص در یكى از زمینه‏هاى اقتصادى، سیاسى، علمى، فرهنگى، دینى یا حقوقى بودند، توانایى سازماندهى امور در همه حوزه‏ها را داشت.

پروفسور «میخاییل لمشف‏» افزود: امام خمینى (ره) سیاست را بخش لاینفك دین مى‏دانست و با اراده دینى و الهى علیه ستمگران بپاخاست.

وى گفت: امام راحل در تمامى سطوح حیات اجتماعى و سیاسى جامعه، اسلام را به عنوان عامل تعیین كننده در تحولات انقلابى و حمایت كننده ارزشهاى انسانى مطرح كرد.

وى بااشاره به اینكه امام كوشش فراوانى داشت تا از مدلهاى بیگانه دورى گزیند، افزود: امام همواره بر پیوند گسست ناپذیر انسان و خدا تاكید مى‏ورزید. او جوانان را به عنوان منبع انرژى عقل و احساسات به اسلام راستین پیوند داد و آنان را از انحراف نجات بخشید.

«میخاییل لمشف‏» گفت: از بعد بین‏المللى، اندیشه امام سراسر جهان اسلام را در برگرفت و با امریكا و اسرائیل به عنوان معضلات گریبانگیر جهان اسلام به مبارزه برخاست و ثابت كرد كه انقلاب اسلامى با انقلابهاى مادى روسیه و فرانسه متفاوت است.

وى تاكید كرد: امام خمینى (ره) با پیروى از تعالیم و ارزشهاى جاودانه اسلامى، برابرى تمام انسانها را بدون وابستگى به موقعیت اجتماعى‏شان در نظر گرفت و صلح و برابرى و رفاه مردم را هدف خود ساخت.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 18/7/18

***

مفتى كرواسى:
امام خمینى بزرگترین اصلاح‏گر قرن بودمفتى كرواسى از امام خمینى (ره) به عنوان بزرگترین اصلاح‏گر قرن اخیر در جهان اسلام و حتى جوامع آزادیخواه یاد كرد.

«شفكو عمر بشیچ‏» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى در سارایوو گفت: امام خمینى (ره) در دنیاى اسلام و در كل جهان از احترام والایى برخوردار هستند و اندیشه و تفكر ایشان، نه تنها باعث‏بیدارى پیروان دین اسلام شد، بلكه پیروان سایر ادیان را به تفكر در مورد نقش ارزنده دین در جامعه واداشت.

وى افزود: انقلاب امام خمینى (ره) در زمانى از تاریخ به وقوع پیوست كه تفكر عدم كارایى دین در جامعه حاكم بود، اما انقلاب اسلامى ایران خط بطلان بر آن كشید و كارآمدتر از گذشته مى‏شود.

مفتى كرواسى در پایان اظهار داشت: با گذشت چند سال از رحلت امام خمینى(ره)، ما شاهد هستیم كه افكار و اندیشه‏هاى ایشان در جهان طرفداران فراوانى دارد و باید همه ادیان الهى، قدردان بزرگترین اصلاح‏گر قرن بیستم، یعنى امام خمینى (ره) باشند.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 11/7/78

***

مفتى اعظم مسلمانان روسیه: اندیشه‏هاى امام خمینى بزرگترین تحول را در جهان اسلام بوجود آورد.

راویل عین الدین، مفتى اعظم مسلمانان روسیه و امام جمعه مسكو گفت: تفكرات و اندیشه‏هاى امام خمینى (ره) بزرگترین تحول را در جهان اسلام بوجود آورده است. امام با افكار و اندیشه‏هاى خود به ما هشدار داد كه هر نظامى بدون اتكا به معنویت، محكوم به فنا است.

راویل عین الدین در گفت و گو با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى، از امام خمینى‏«ره‏» با عنوان فقیهى بزرگ یاد كرد كه تمام زندگى خود را وقف عظمت و اعتلاى اسلام كرد.

به گفته امام جمعه مسكو، نام، آثار و افكار امام براى مسلمانان جهان و از جمله مسلمانان روسیه الهام بخش بوده و همچنان در طول تاریخ راهگشاى مسلمانان خواهد بود. وى با تاكید بر تدوین آثار امام گفت: هر قدر از آثار ایشان منتشر شود، باز هم نمى‏توانند ترجمان خدمت آن فقیه بزرگ به عالم اسلام و مسلمانان جهان باشد.

مفتى اعظم روسیه، امام خمینى «ره‏» را منادى آزادى و رهایى مسلمانان از قید استكبار دانست كه تمام مسلمانان را در مسیر اسلام واقعى رهنمون گردید.

وى گفت: با قیام امام، بتهاى استكبار و غرب‏گرایى كه امنیت اجتماعى و اقتصادى ملتها را از بین مى‏برد و فساد را تبلیغ مى‏كند، شكسته شد.

راویل عین الدین پیام امام به میخائل گورباچف، آخرین رئیس جمهورى شوروى را توصیه و تذكراتى پیامبر گونه نامید كه در آن، به روشنى، همه مسائل پیش بینى و راه حل آن ارائه شده بود.

به گفته راویل عین الدین، امام در این پیام خود، در مورد افتادن در دوزخ سرمایه‏دارى و غرب‏گرایى پس از خروج از برزخ كمونیسم نیز هشدار داد.

وى گفت: مسلمانان روسیه همیشه نام امام خمینى‏«ره‏» و آثار و اندیشه‏هاى آن مرد بزرگ تاریخ را گرامى مى‏دارند، زیرا معتقدند كه این افكار و اندیشه‏ها، احیاى اسلام را در پى داشت و ارزشهاى عالى اسلامى را رونق بخشید.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 11/7/78

***

امام جماعت‏بزرگترین مسجد مادرید: امام خمینى هدایت كننده و روشنگر جامعه بودامام جماعت‏بزرگترین مسجد مسلمانان در مادرید، پایتخت اسپانیا، تلاشها و مجاهدتهاى امام خمینى (ره) را براى سربلندى اسلام و عزت مسلمان در جهان ستود.

«شیخ منیرالمصرى‏»، امام جماعت مسجد مادرید، به خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى در این شهر گفت: امام خمینى شخصیتى نادر در دنیاى اسلام است كه از توانمندى و قابلیتهاى فراوانى براى هدایت و روشنگرى برخوردار بوده است.

وى افزود: امام خمینى(ره) توانست احساسات مذهبى و اعتقادى را گسترش و تقویت‏بخشد و اقدامات و تلاشهاى ایشان، ثابت كرد كه تنها همین عامل مى‏تواند در افراد تغییر بوجود آورد.

خطیب بزرگترین مسجد مسلمانان در مادرید با تمجید از سیاستهاى دولت ایران گفت: موقعیت فعلى ایران در صحنه‏هاى بین‏المللى از استحكام بیشترى برخوردار شده است و موضع این كشور در قبال بحرانهاى مختلف در نقاط مختلف جهان قابل تحسین است.

شیخ منیرالمصرى با اشاره به اینكه تفرقه و فقدان اتحاد باعث جدایى مسلمانان و كشورهاى اسلامى مى‏شود، گفت: پرهیز از اختلافات و تقویت همبستگى، ابزارى مهم براى رسیدن به هدف مشترك مى‏باشد و دنیاى اسلام در مقطع كنونى براى مقابله با دشمنان، به یگانگى و اتحاد نیازمند است.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 4/7/78

***

حماس: امام خمینى به ملتهاى مسلمان اعتماد به نفس دادجنبش مقاومت اسلامى فلسطین «حماس‏» از شخصیت امام خمینى و نقش بزرگ و برجسته معظم له در بیدارى مسلمانان جهان ستایش كرد.

عمادالعلمى، عضو دفتر سیاسى و نماینده جنبش حماس در سوریه، در مصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت: انقلاب اسلامى به رهبرى امام راحل توانست‏به ملتهاى عرب و اسلامى اعتماد به نفس بدهد.

عمادالعلمى تصریح كرد، به بركت پیروزى انقلاب اسلامى ایران، روحیه انقلابى در میان مسلمانان همچنان پابرجاست و على‏رغم مدت طولانى كه از پیروزى انقلاب اسلامى مى‏گذارد، این روحیه در میان امت رسوخ پیدا كرده است.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 12/7/78

***

یك ادیب آذربایجانى: امام خمینى برترین شخصیت قرن بیستم میلادى است‏«اسرافیل اسرافیل اف‏»، رئیس موزه ادبیات نظامى گنجوى جمهورى آذربایجان، گفت: امام خمینى (ره) برترین شخصیت در میان شخصیتهاى جهانى در قرن بیستم میلادى بود.

این ادیب آذربایجانى به خبرگزارى جمهورى اسلامى در باكو گفت: امام خمینى به عنوان یك شخصیت‏برجسته جهانى نه تنها براى جمهورى اسلامى ایران، بلكه براى جهان و جهانیان مطرح بوده است.

«اسرافیل اف‏» همچنین اظهار داشت: در حالى كه انقلاب اسلامى ایران بیستمین بهار عمر خود را سپرى مى‏كند، اما ایده‏ها و اهداف بنیانگذار جمهورى اسلامى در تمام زوایاى این انقلاب به وضوح قابل مشاهده و درك است.

رئیس موزه ادبیات نظامى گنجوى جمهورى آذربایجان افزود: بدون شك، بنیانگذار انقلاب اسلامى با حركت توفنده خود یك حادثه تاریخى و بسیار بزرگ را براى قرن بیستم رقم زد و این انقلاب اكنون فراتر از مرزهاى ایران به عاملى در جهت‏به حركت در آوردن نهضتهاى آزادى بخش تبدیل شده است.

وى افزود: اگر به تحولات اخیر در منطقه و از جمله به قفقاز توجه گردد، متوجه اثرات انقلاب اسلامى خواهیم شد.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 4/7/78

***

یك اندیشمند آذربایجانى: امام خمینى دانشمندى منحصر به فرد بودرئیس مركز تحقیقات اسلامى جمهورى آذربایجان از امام خمینى (ره) به عنوان نظریه‏پرداز و دانشمندى منحصر به فرد در جهان یاد كرد.

پروفسور «رفیق على اف‏» به خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت: امام خمینى (ره) با رهبرى حكیمانه خود و با پیروزى انقلاب اسلامى در ایران، برخلاف ادعاى برخى مدعیانى كه دین را عاملى مخرب قلمداد مى‏كردند، نشان داد كه اسلام یك دین سازنده و یك ایدئولوژى مبلغ ارزشهاى اخلاقى، صلح و عدالت است.

رئیس مركز تحقیقات اسلامى جمهورى آذربایجان گفت: بعد از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و استقرار نظام جمهورى اسلامى در این كشور، كشورهاى همسایه و از جمله جمهورى آذربایجان، قفقاز شمالى و آسیاى میانه نیز از بركات این انقلاب بهره‏مند شدند.

وى افزود: انقلاب اسلامى بزودى اثرات خود را در میان كشورهاى جهان نشان داد و شرایط مساعدى را براى بیدارى ملتها فراهم ساخت.

پروفسور «رفیق على اف‏» گفت: امام خمینى(ره) یكى از شخصیتهاى بزرگ جهان اسلام در 200 سال اخیر است كه به عنوان اندیشمند، سیاستمدار، عالم و نظریه‏پرداز بزرگ، برنامه انقلاب اسلامى را آماده و آن را با خروش ملت ایران جایگزین نظام شاهنشاهى در این كشور كرد.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 12/7/78

***

نلسون ماندلا:
امام خمینى(ره) رهبرى منحصر به فرد بودنلسون ماندلا از هجرت امام خمینى (ره) از پاریس به تهران، به عنوان واقعه‏اى بزرگ یاد كرد و گفت: رهبرى منحصر به فرد امام بود كه توانست‏با دست‏خالى، انقلاب اسلامى ایران را به پیروزى برساند.

رئیس جمهورى سابق آفریقاى جنوبى ضمن تمجید از شخصیت استثنایى امام خمینى تاكید نمود. «من با دقت آن روزهاى حساس را دنبال مى‏كردم‏».

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى،6/7/78

***

یك شخصیت فلسطینى: امام خمینى به جهان اسلام هویت تازه‏اى بخشیدحسن الباش، اندیشمند معروف فلسطینى و عضو برجسته جنبش جهاد اسلامى فلسطین، گفت: امام خمینى(ره) با انقلاب خود ثابت كرد كه اسلام یك قدرت حقیقى است كه توانست‏به مسلمانان عزت بخشد.

حسن الباش در مصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسلامى افزود: جهان اسلام قبل از سال‏1979 از فقدان هویت رنج مى‏برد، اما امام خمینى با انقلاب خود توانست تغییرات بزرگى را در مردم و هویت و شخصیت آنان ایجاد كند، به طورى كه مسلمانان هم اكنون با افتخار به مسلمان بودن خود مى‏بالند.

وى تصریح كرد، بعد از پیروزى انقلاب اسلامى، ملتهاى زیادى، از جمله مردم فلسطین، الجزایر، كشورهاى آسیاى میانه و جنوب شرق آسیا، تحت تاثیر اندیشه‏هاى امام خمینى قرار گرفتند.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 10/7/78

***

یك مقام مالزى:
امام خمینى مروج اخلاق و معنویت در دنیاى مادیگراى معاصر بوددكتر «چاندرا مظفر»، معاون حزب عدالت ملى مالزى گفت: امام خمینى در جامعه‏اى كه مادى‏گرایى بخشى جدا نشدنى از آن بود، چهره ارزشهاى معنوى و اخلاقى را نمایان ساخت.

این استاد دانشگاه و سیاستمدار فعال مالزى افزود: از امام خمینى به عنوان بزرگترین رهبر قرن بیستم یاد خواهد شد; زیرا وى نخستین رهبرى بود كه در این قرن یك انقلاب دینى را پایه‏گذارى كرد.

«چاندرا مظفر» كه رئیس سازمان بین‏المللى «جهان با عدالت‏» نیز مى‏باشد، با تقدیر از نقش امام خمینى در پاسدارى از عدالت گفت: امام خمینى رهبر بسیار برجسته‏اى بود كه با كوششهاى خود سهم بسزایى در جهان اسلام به عهده داشت.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، 20/7/78

***

نویسنده كلمبیایى:
امام خمینى نیاز به اسلام را در دنیا احیا كردحولیان زاپاتا، محقق، نویسنده و رئیس مركز فرهنگ اسلامى كلمبیا گفت: در قرن بیستم سه شخص در دنیا مطرح شدند و در تمامى مجامع سیاسى مورد توجه سیاستمداران قرار گرفتند. یكى از آنها گاندى بود، دیگرى یحیى (رهبر مردم واتیكان) و سومین آنها حضرت امام خمینى است. از بین این سه رهبر تنها كسى كه فرهنگ روحیات و سخنانش در بین مردم مؤثر واقع شد، امام خمینى بود. امام خمینى رهبر مسلمان و آزاده‏اى بود كه توانست‏با قیامى، اسلام را در بستر كشور پهناور ایران جاى دهد و نیاز به اسلام را در دنیا احیا كند.

امام خمینى در سایه حكومت اسلامى و تدبیر و درایت توانست الگوى سایر رهبران دنیا باشد.

منبع روزنامه رسالت، مهر 1378

***

شاعر تاجیكستانى: امام خمینى از شخصیتهاى برجسته و ماندگار تاریخ بشرى است‏خانم مهرالنساء، شاعر، ادیب و عضو كمیته بانوان و خانواده از تاجیكستان، مى‏گوید:

یكى از ویژگیهاى منحصر به فرد انقلاب اسلامى، حضور رهبرى امام خمینى به عنوان پشتوانه الهى این انقلاب است. امام خمینى یكى از شخصیتهاى برجسته و ماندگار تاریخ بشرى هستند كه داراى ویژگیهاى انسانى، الهى و ملكوتى خاص بودند. این شخصیت الهى در تمام جهان آنجا كه قلبى، الهى و ملكوتى خاص بودند. این شخصیت الهى در تمام جهان، آنجا كه قلبى براى عشق و حقیقت مى‏تپد، حضور دارد و زنده است و ماندگار.

سراسر جهان اسلام و مستضعفین به حضور چنین رهبرى افتخار مى‏كنند و بوسیدن دست آن حضرت در دیروز و بوسیدن خاك حرم آن حضرت در امروز، آرزویى است كه بسیارى از مسلمانان جهان با خویشتن خویش نجوا مى‏كنند. چشم تمام مسلمانان جهان به دستها و قدمهاى مسلمانان ایران است و خداوند این توفیق را به خواهران و برادران ایرانى ما داده است و ان شاءالله كه این توفیق را پاس بدارند و لحظه‏اى از نام، یاد و راه امام خمینى غافل نمانند.

با پیام امام خمینى به گورباچف، عمق و ژرفناى شخصیت دینى الهى ایشان بر ما پدیدار مى‏شود. این پیام در تاریخ هر دو كشور و در تاریخ جهان معاصرماندى است و نقطه عطفى در تاریخ هر دو كشور است. امام خمینى شخصیتى روحانى و عارف بودند. ایشان به جهان هستى نیز در همین راستا مى‏نگریستند و تنها چنین دیدگاهى است كه انسان معاصر را ملزم به رویكرد دینى و اسلام‏گرایى مى‏كند.

جهان معاصر، شخصیت امام خمینى را دراین پیام دریافته است. روح بلند و آسمانى ایشان قابل ستایش است. این پیام در آن دوره غفلت، تمام مردم جمهوریهاى شوروى را تحت تاثیر قرارداد و آنها را دگرگون كرد. ما هیچ وقت فكر نمى‏كردیم كه به این زودى صداى روح بخش اذان را از گلدسته‏هاى مساجد خود بشنویم و امام خمینى نوید بخش چنین سعادتى بود.

منبع: امام خمینى و جهان معاصر، ج‏2، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج،1376.

***

اندیشمند الجزایرى: امام خمینى مردى استثنایى بودسیدصدرالدین، متفكر و اندیشمند معاصر الجزایرى، معتقد است:

امام خمینى (ره) مردى استثنایى بود. این انسان هدیه خداوند به مسلمین بود تا بتواند مسیرشان را در اسلام تصحیح كنند.

امام خمینى(ره) اسلام را از گوشه مساجد خارج كردند و مردم را به مسیرى هدایت و تشویق نمودند كه اسلام را بتوان به عنوان یك روش زندگى به اجرا درآورد. امام خمینى بود كه این جرات را به مسلمانان بخشید تا بتوانند اسلام را به دیگران عرضه كنند. الان مسلمانان به مسلمان بودنشان افتخار مى‏كنند، حال آنكه پیش از امام خمینى، جرات بیان مسلمان بودنشان را نیز نداشتند. آنها امروز به واسطه اسلام احساس قدرت مى‏كنند، این فقط امام خمینى بود كه به ما اسلام حقیقى را نشان داد و اكنون با شناختى كه امام در اختیار مردم قرار داده، ایشان مى‏توانند بین اسلام واقعى یا همان گونه كه امام مى‏گفتند، اسلام ناب محمدى (ص) و اسلام آمریكایى فرق بگذارند.

به اعتقاد وى، با ظهور امام خمینى، عصرى براى مسلمانان آغاز شد كه بسیار جدى‏تر از دوران قبل از امام بود. تا پیش از امام، مسلمانان اغلب گرایشهاى حزبى و ملى داشتند، حال آنكه امام این ایده را بیان كردند كه اسلام بزرگتر از آن است كه به حزب یا ملیتى خاص محدود شود. با این ایده است كه اكنون حركتهاى اسلامى از طرح حزب یا ملیتى خاص به شكلى جهانى تغییر فرم داده است; حركتهایى كه در بسیارى از موارد از شعارها و روشهاى مشابهى برخوردارند.

منبع: امام خمینى و جهان معاصر، ج‏1، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1375.

***

معاون وزیر فرهنگ قرقیزستان: امام خمینى آخرین پدیده بزرگ قرن ماست‏استاد جمعه على خان، معاون وزیر فرهنگ قرقیزستان، مى‏گوید:

امام خمینى آخرین پدیده بزرگ قرن ماست. یعنى درست در حالى كه امریكا و شوروى جهان را به دو قطب بزرگ تقسیم كرده بودند و خطر هیچ قدرتى را تصور نمى‏كردند، امام خمینى ظهوركرد و این حركتى بسیار جسورانه است. شگفتى در اینجاست كه وى نزد هر ملتى محترم است و این از تیزهوشى و نبوغ اوست كه توانست چنین تاثیرى در جهان معاصر باقى بگذارد.

امام خمینى رهبرى مقتدر و دوراندیش، انساى والا و منزه، برخوردار از باطنى شفاف و زلال و طبعى غنى و سرشار بوده است. به نظر من، رهبرى او و رهنمودهاى او، چه در خصوص مسائل ملل اسلامى و چه درباره معضلات جهانى، هدیه‏اى الهى بوده است. وى به باطن انسانها نظر دارد و انسان را به زبانى ساده به آن سرچشمه‏هاى ازلى و ارتباط با مبدا وجود دعوت مى‏كند و این هدفت غایى زندگى است. معنى زندگى و نهایت تمدن رسیدن به همین منظور است. وى به این نكته توجه خاصى دارد و همه انسانها را با همین ملاك، یعنى انسان بودن ارزیابى مى‏كند و این در هر شرایطى ارزشمند است. فكر مى‏كنم رمز تمامى پیروزیها و دستاوردهاى انقلاب اسلامى نیز در همین است. این یك واقعیت است كه هر رهبرى كه در كوران مبارزات قرار مى‏گیرد، در گردابى از مشكلات غوطه مى‏زند، اما او مسیر درستى را مشخص كرد و این دیگر با آیندگاه است كه راه او را تا حصول نتایجش پیگیرى كنند.

منبع: امام خمینى و جهان معاصر، ج‏1.

***

استاد دانشگاه قرقیزى: امام خمینى راه دینى را برگزیده و به انسان و بى كرانگى روح اعتقاد داشت

ساویت‏بیك تاكتامشیف، پروفسور در رشته فیزیك و رئیس دانشگاه ملى علوم و صنایع قرقیزستان معتقد است امام خمینى رهبر بزرگى است. او ایده تازه‏اى را مطرح كرد. و در این عصر، دین را وارد عرصه رهبرى و هدایت جامعه نمود و توانها و مایه‏هایى از آن را كه ناشناخته مانده بود، به كار گرفت و احیا كرد. در توضیح این نكته باید گفت كه امام خمینى، زمان مناسبى را براى انقلاب اسلامى انتخاب كرد، زمانى كه پایه‏هاى نظام سرمایه‏دارى جهانى لرزان شده و ناتوانى سیستم سوسیالیستى یا كمونیستى در كارآییهاى اجتماعى و اداره جامعه ثابت‏شده بود. امام خمینى در این میان از مردان نادر و استثنایى بود. او نه به راه سرمایه‏دارى قدم گذاشت و نه یك لحظه در ایمان خود به بى‏اعتبارى نظامهاى الحادى ماركسیسم و كمونیسم درنگ نمود. راه او راهى یگانه بود كه به دیرینگى عمر بشر قدمت داشت. او راه دینى را برگزید و به اسلام توسل جست و به انسان و بى‏كرانگى و روح او اعتقاد داشت. انسان را به مثابه فرزند طبیعت مى‏دانست و میان انسانها جز به میدان ایمان دینى آنها تفاوت دیگرى قائل نبود. تعالیم او رباینده دلهاست.

منبع: امام خمینى(ره) و جهان معاصر، ج‏1

***

شاعر لبنانى: امام روح عزت و بزرگى و بزرگوارى و ایثار را میان مسلمانان برانگیخت

عباس على فتونى، شاعر معاصر لبنانى، مى‏گوید:

گفتار امام همان طورى كه در مردم ایران تاثیر داشته، در تمام مردم آزاده و مستضعف جهان نیز تاثیر گذاشته است. امام روح عزت و روح بزرگى و بزرگوارى و ایثار را میان مسلمانان برانگیخت و مسلمانان در همه كشورها از آن متاثر شدند. آنان به هر وسیله و هر راهى و با تمام قدرتشان تلاش مى‏كنند كه عزت خود را بازیابند و كرامت‏خود را بنا كنند. آن مردمى كه از امام پیروى مى‏كنند، همگى برخاستند تا امتهاى مستضعف را به خروش و جنبش درآوردند و كابوس ستم، تظلم و انحراف را از دل آنان بزدایند و عرشهاى طاغوتیان را ویران سازند و بر ویرانه‏هاى آنان قصر مجد و عظمت اسلام و انسان را و قصر اسلام و كلمه لااله الالله را بنا كنند. ملتهاى اسلامى هنوز از حركت انقلابى عقب مانده‏اند و از جمهورى اسلامى ایران كه توانست‏شخصیتش را بنا كند و عظمت‏خود را باز یابد، عقب‏اند، ولى اراده كرده‏اند كه پا جاى پاى مردم ایران بگذارند تا وجود و حضورشان را در زندگانى بیابند و در نتیجه به سعادت و رضایت الهى در دنیا و پاداش در آخرت نایل شوند.

منبع: امام خمینى و جهان معاصر، ج‏1.

***

روزنامه ‏نگار كنیایى: امام خمینى حقیقتا شخصیتى است كه هر چه كرد براى خدا و در راه خدا بود

خانم نسیم والجى، عضو كمیته زنان و سردبیر مجلات «الكوثر» و «راه هدایت‏» كنیا می ‏گوید:

به خدا كه از شخصیت امام خمینى، این شخصیت‏بسیار اعظم در قرن حاضر و در عصر جهالت و عصر فساد و اضمحلال انسان، نمى‏توان به طور كامل سخن گفت. حقیقتا امام شخصیتى است كه هر چه كرد براى خدا بود و در راه خدا بود.

امام خمینى در صراط انبیا كاركرد، بسیار پرهیزگار بود و در مقابل تفكر غرب و شرق ایستادگى و در راه اسلام ناب و شیوه انبیا، تلاش بسیار نمود. امام خمینى با تفكر، حكمت و اخلاق خود، حیرتى را براى جهان معاصر پدید آورد. او در نامه‏اى به گورباچف آنچه را كه در شرق رخ داد، پیش‏بینى كرد. هر چه كه امام خمینى، راجع به اتفاقات و رخدادهاى جهان معاصر پیش‏بینى كرد، همان اتفاق افتاد.

امام خمینى رسولى بود براى شرق و پیام‏آور حیات حقیقى بشر. سر سلسله تفكر حضرت امام در عرفان و اندیشه براى نجات بشر معاصر، به اولیاى خدا برمى‏گردد.

منبع: امام خمینى و جهان معاصر، ج‏2.

***

طلال عتریسى، استاد دانشگاه روانشناسى اجتماعى لبنان معتقد است:
پیروزى انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمینى و افكارى كه از اسلام ارائه كرد، در سطح دنیا دو انقلاب ایجاد نمود: انقلاب در داخل اسلام و گرایشهاى فقهى اسلام، به طورى كه لزوم حركت و جنبش را در این عصر مورد تاكید قرار مى‏داد، به خاطر اینكه جامعه اسلامى و حكومت اسلامى را بپا كند; برخلاف گرایشها و اندیشه‏هاى عده زیادى كه این فكر را رد مى‏كردند. انقلاب دوم آن بود كه در سطح دنیا خارج از دایره اسلام، فقهى به وجود آمد كه تاكید بر این موضوع داشت كه اسلام مى‏تواند تغییر ایجاد كند و مى‏تواند به حاكمیت‏برسد و مى‏تواند دولت تاسیس كند، برخلاف فكرى كه از دوره نهضت اروپا علیه آن بود و نیز از دوره انتشار افكار ماركسیستى كه اعتقاد داشت كه دین ملتها را ضعیف مى‏كند و دین افیون ملتهاست.

 

 

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات